Photoglobe Seminars

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2019

Με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγούμε ποια είδη προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο και για ποιο σκοπό.

Καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο μας και όποτε επικοινωνείτε μαζί μας, συλλέγονται δεδομένα. Η ενέργεια αυτή μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τι λειτουργεί καλύτερα στον ιστότοπό μας και τι όχι, καθώς και στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία μαζί σας.

Η δήλωση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου] και έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας, τηλεφωνικά, μέσω email, ή χρησιμοποιώντας κάποια από τις φόρμες του ιστότοπού μας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι:

Τα παραπάνω στοιχεία χρειάζονται για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Επιπλέον, η χρήση της φόρμα επικοινωνίας ή της φόρμα δήλωσης συμμετοχής απαιτεί τη συναίνεσή σας.

Δεδομένα σας από τρίτους, δε λαμβάνουμε.

Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και τα οποία ο εξυπηρετητής μας τα αποθηκεύει στον υπολογιστή, tablet ή smartphone σας. Σκοπός αυτών των αρχείων είναι να κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση σας στον ιστότοπό μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι κάποιες προτιμήσεις όπως τις δηλώσατε (π.χ. αποδοχή ενημέρωσης, συγκατάθεση αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, κλπ).

Google Analytics

O ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων του διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπού μας και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Δείτε παρακαλώ και την πολιτική απορρήτου της Google.

Η Google ενδέχεται επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσo, ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας.

reCAPTCHA

Σε όλες τις φόρμες του ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «reCAPTCHA» της εταιρείας Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ. Με αυτήν την υπηρεσία μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν οι πληροφορίες που εισάγονται σε μια φόρμα έχουν εισαχθεί από άνθρωπο και όχι από μια αυτοματοποιημένη μηχανή. Η δε εισαγωγή αυτοματοποιημένων πληροφοριών δεν επιτρέπεται. Από όσο γνωρίζουμε, το URL παραπομπής, η διεύθυνση IP, η συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και η διάρκεια της επίσκεψης, τα cookies, οι οδηγίες προβολής και τα script, μεταφέρονται στην Google. Η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από το reCAPTCHA δε συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από την Google, εκτός εάν είστε συνδεδεμένοι στον Google λογαριασμό σας τη στιγμή που χρησιμοποιείτε την προσθήκη reCAPTCHA. Αν θέλετε να αποτρέψετε αυτήν τη μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων από την Google σχετικά με εσάς και τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από την Google προτού επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή / και χρησιμοποιήσετε την προσθήκη reCAPTCHA. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας reCAPTCHA χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στον ιστότοπό μας δε χρησιμοποιούμε τα κουμπιά διαμοιρασμού (Like, Share, Tweet, κλπ.) των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Τα κουμπιά διαμοιρισμού που υπάρχουν στις σελίδες μας, δεν μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα στον εκάστοτε πάροχο (Facebook, Twitter, κλπ.), παρά μόνο όταν κάνετε κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί.

Προσωρινή αποθήκευση

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί την προσωρινή αποθήκευση (caching) για να πετύχει ταχύτερο χρόνο απόκρισης και για την καλύτερη εμπειρία του χρήστη. Για αυτό το λόγο, η προσωρινή αποθήκευση μπορεί να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο κάθε ιστοσελίδας αυτού του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Όλα τα αρχεία προσωρινής αποθήκευσης είναι προσωρινά και σε αυτά δεν έχουν ποτέ πρόσβαση τρίτοι, εκτός εάν είναι απαραίτητο για λόγους τεχνικής υποστήριξης από τον προμηθευτή του λογισμικού διαχείρησης προσωρινής μνήμης. Τα αρχεία της προσωρινής μνήμης λήγουν με χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να διαγραφούν πριν την κανονική λήξη τους.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ζητούμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθορισμένων στο παρόν, ρητών και νόμιμων σκοπών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομική βάση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στα υποχρεωτικά πεδία της ιστοσελίδας, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα επιτευχθεί ο αντίστοιχος σκοπός.

Η εφαρμοστέα νομική βάση ανά σκοπό εμπίπτει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα έννομα συμφέροντα μας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Για πόσο καιρό έχουμε αποθηκευμένα τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο μας τουλάχιστον:

Διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Με ποιες εταιρίες ή οργανισμούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε και δεν μεταβιβάζουμε κανένα στοιχείο των προσωπικών σας δεδομένων με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.

Μεταφέρονται τα δεδομένα σας εκτός της ΕΕ;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταφέρονται και σε χώρες εκτός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι μεταφορές αυτές είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα νόμο και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας προστατεύονται, όπως περιγράφουμε σε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου.

Εξωτερικοί συνδέσμοι

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων με το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων.

Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση και παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο. Ωστόσο, ένας μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εφικτός χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για μία παράβαση. Με την κοινοποίηση παραβιάσεων, καταργούμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω ειδικά δικαιώματα:

Κάθε φορά που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, όπως στο άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε παρακαλώ μαζί μας στο privacy@seminars.photoglobe.gr.

Geosense UAS Academy - Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ
Technofilm - Ψηφιακό εργαστήριο φωτογραφίας
Merkouri Albums - Ψηφιακά άλμπουμ γάμου και βάπτισης